Досие №160 на процедура "„Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение по регулирани цени от краен снабдител, за нуждите на Община Чирпан“"
Процедура за доставка на електрическа енергия-ниско напрежение за нуждите на Община Чирпан
Договаряне без предварителна покана за участие: „Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение по регулирани цени от краен снабдител, за нуждите на Община Чирпан“ досие
Лиляна Атанасова / 18.05.2020 17:26
Намерен e 1 запис