Досие №159 на процедура "„Изготвяне на инвестиционни проекти: Обособена позиция 1: „Ремонт,реконструкция и благоустрояване на ул".П.К.Яворов"от о.т.105 -151 до о.т.214, гр.Чирпан"; Ремонт и благоустрояване на ул."Янко Кочев"от о.т.108 до о.т.103, гр.Чирпан; Ремонт и благоустрояване на ул."Васил Калбов"от о.т.103 до о.т.159, Гр.Чирпан; Ремонт и благоустрояване на ул."Крачолови"от о.т.154 до о.т.163, гр.Чирпан; Ремонт ,реконструкция и благоустрояване на ул".Гео Милев"от о.т.283-295 , гр.Чирпан; Реконструкция и благоустрояване на ул"Димитър Благоев"от о.т.136-677 и ул."Еделвайс"от о.т.283 до о.т.285 ,гр.Чирпан; Ремонт и реконструкция на участък от път SZR 1226 -с.Винарово - с.Могилово ,община Чирпан” ; Реконструкция и благоустрояване на ул"Янко Иванов"от о.т 99 до ул. "Братя Даскалови" т.т.78 "гр.Чирпан; Междублоково пространство между улици Янко Кочев и и ул.Янко Иванов",гр.Чирпан; Ремонт на тротоарна настилка от южната страна по бул."Георги Димитров" от о.т.231 до о.т.237- ,гр.Чирпан ,общ.Чирпан. Обособена позиция 2: „Реконструкция и промяна на предназначението на складова база във физкултурен салон на ПГСС -гр.Чирпан; Ремонт санитарни помещения в СУ"П.К.Яворов" -гр.Чирпан; Ремонт и подмяна на отоплителната инсталация в сградата на ДГ"Калина Малина"-гр.Чирпан; Вътрешно преустройство и основен ремонт на зала за младежки общински съвет.” "
"Изготвяне на инвестиционни проекти по две обособени позиции."
Събиране на оферти с обява: „Изготвяне на инвестиционни проекти: Обособена позиция 1: „Ремонт,реконструкция и благоустрояване на ул".П.К.Яворов"от о.т.105 -151 до о.т.214, гр.Чирпан"; Ремонт и благоустрояване на ул."Янко Кочев"от о.т.108 до о.т.103, гр.Чирпан; Ремонт и благоустрояване на ул."Васил Калбов"от о.т.103 до о.т.159, Гр.Чирпан; Ремонт и благоустрояване на ул."Крачолови"от о.т.154 до о.т.163, гр.Чирпан; Ремонт ,реконструкция и благоустрояване на ул".Гео Милев"от о.т.283-295 , гр.Чирпан; Реконструкция и благоустрояване на ул"Димитър Благоев"от о.т.136-677 и ул."Еделвайс"от о.т.283 до о.т.285 ,гр.Чирпан; Ремонт и реконструкция на участък от път SZR 1226 -с.Винарово - с.Могилово ,община Чирпан” ; Реконструкция и благоустрояване на ул"Янко Иванов"от о.т 99 до ул. "Братя Даскалови" т.т.78 "гр.Чирпан; Междублоково пространство между улици Янко Кочев и и ул.Янко Иванов",гр.Чирпан; Ремонт на тротоарна настилка от южната страна по бул."Георги Димитров" от о.т.231 до о.т.237- ,гр.Чирпан ,общ.Чирпан. Обособена позиция 2: „Реконструкция и промяна на предназначението на складова база във физкултурен салон на ПГСС -гр.Чирпан; Ремонт санитарни помещения в СУ"П.К.Яворов" -гр.Чирпан; Ремонт и подмяна на отоплителната инсталация в сградата на ДГ"Калина Малина"-гр.Чирпан; Вътрешно преустройство и основен ремонт на зала за младежки общински съвет.” досие
Иванка Иванова / 12.05.2020 16:40
"Изготвяне на инвестиционни проекти по две обособени позиции."
Събиране на оферти с обява: „Изготвяне на инвестиционни проекти: Обособена позиция 1: „Ремонт,реконструкция и благоустрояване на ул".П.К.Яворов"от о.т.105 -151 до о.т.214, гр.Чирпан"; Ремонт и благоустрояване на ул."Янко Кочев"от о.т.108 до о.т.103, гр.Чирпан; Ремонт и благоустрояване на ул."Васил Калбов"от о.т.103 до о.т.159, Гр.Чирпан; Ремонт и благоустрояване на ул."Крачолови"от о.т.154 до о.т.163, гр.Чирпан; Ремонт ,реконструкция и благоустрояване на ул".Гео Милев"от о.т.283-295 , гр.Чирпан; Реконструкция и благоустрояване на ул"Димитър Благоев"от о.т.136-677 и ул."Еделвайс"от о.т.283 до о.т.285 ,гр.Чирпан; Ремонт и реконструкция на участък от път SZR 1226 -с.Винарово - с.Могилово ,община Чирпан” ; Реконструкция и благоустрояване на ул"Янко Иванов"от о.т 99 до ул. "Братя Даскалови" т.т.78 "гр.Чирпан; Междублоково пространство между улици Янко Кочев и и ул.Янко Иванов",гр.Чирпан; Ремонт на тротоарна настилка от южната страна по бул."Георги Димитров" от о.т.231 до о.т.237- ,гр.Чирпан ,общ.Чирпан. Обособена позиция 2: „Реконструкция и промяна на предназначението на складова база във физкултурен салон на ПГСС -гр.Чирпан; Ремонт санитарни помещения в СУ"П.К.Яворов" -гр.Чирпан; Ремонт и подмяна на отоплителната инсталация в сградата на ДГ"Калина Малина"-гр.Чирпан; Вътрешно преустройство и основен ремонт на зала за младежки общински съвет.” досие
Иванка Иванова / 08.04.2020 11:38

Протокол

"Изготвяне на инвестиционни проекти по две обособени позиции."
Събиране на оферти с обява: „Изготвяне на инвестиционни проекти: Обособена позиция 1: „Ремонт,реконструкция и благоустрояване на ул".П.К.Яворов"от о.т.105 -151 до о.т.214, гр.Чирпан"; Ремонт и благоустрояване на ул."Янко Кочев"от о.т.108 до о.т.103, гр.Чирпан; Ремонт и благоустрояване на ул."Васил Калбов"от о.т.103 до о.т.159, Гр.Чирпан; Ремонт и благоустрояване на ул."Крачолови"от о.т.154 до о.т.163, гр.Чирпан; Ремонт ,реконструкция и благоустрояване на ул".Гео Милев"от о.т.283-295 , гр.Чирпан; Реконструкция и благоустрояване на ул"Димитър Благоев"от о.т.136-677 и ул."Еделвайс"от о.т.283 до о.т.285 ,гр.Чирпан; Ремонт и реконструкция на участък от път SZR 1226 -с.Винарово - с.Могилово ,община Чирпан” ; Реконструкция и благоустрояване на ул"Янко Иванов"от о.т 99 до ул. "Братя Даскалови" т.т.78 "гр.Чирпан; Междублоково пространство между улици Янко Кочев и и ул.Янко Иванов",гр.Чирпан; Ремонт на тротоарна настилка от южната страна по бул."Георги Димитров" от о.т.231 до о.т.237- ,гр.Чирпан ,общ.Чирпан. Обособена позиция 2: „Реконструкция и промяна на предназначението на складова база във физкултурен салон на ПГСС -гр.Чирпан; Ремонт санитарни помещения в СУ"П.К.Яворов" -гр.Чирпан; Ремонт и подмяна на отоплителната инсталация в сградата на ДГ"Калина Малина"-гр.Чирпан; Вътрешно преустройство и основен ремонт на зала за младежки общински съвет.” досие
Иванка Петрова / 20.03.2020 18:33

Обява за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти.

"Изготвяне на инвестиционни проекти по две обособени позиции."
Събиране на оферти с обява: „Изготвяне на инвестиционни проекти: Обособена позиция 1: „Ремонт,реконструкция и благоустрояване на ул".П.К.Яворов"от о.т.105 -151 до о.т.214, гр.Чирпан"; Ремонт и благоустрояване на ул."Янко Кочев"от о.т.108 до о.т.103, гр.Чирпан; Ремонт и благоустрояване на ул."Васил Калбов"от о.т.103 до о.т.159, Гр.Чирпан; Ремонт и благоустрояване на ул."Крачолови"от о.т.154 до о.т.163, гр.Чирпан; Ремонт ,реконструкция и благоустрояване на ул".Гео Милев"от о.т.283-295 , гр.Чирпан; Реконструкция и благоустрояване на ул"Димитър Благоев"от о.т.136-677 и ул."Еделвайс"от о.т.283 до о.т.285 ,гр.Чирпан; Ремонт и реконструкция на участък от път SZR 1226 -с.Винарово - с.Могилово ,община Чирпан” ; Реконструкция и благоустрояване на ул"Янко Иванов"от о.т 99 до ул. "Братя Даскалови" т.т.78 "гр.Чирпан; Междублоково пространство между улици Янко Кочев и и ул.Янко Иванов",гр.Чирпан; Ремонт на тротоарна настилка от южната страна по бул."Георги Димитров" от о.т.231 до о.т.237- ,гр.Чирпан ,общ.Чирпан. Обособена позиция 2: „Реконструкция и промяна на предназначението на складова база във физкултурен салон на ПГСС -гр.Чирпан; Ремонт санитарни помещения в СУ"П.К.Яворов" -гр.Чирпан; Ремонт и подмяна на отоплителната инсталация в сградата на ДГ"Калина Малина"-гр.Чирпан; Вътрешно преустройство и основен ремонт на зала за младежки общински съвет.” досие
Иванка Иванова / 09.03.2020 16:51
Намерени са 4 записа