Досие №158 на процедура "„Почистване на нерегламентирани сметища на територията на Община Чирпан.”"
„Почистване на нерегламентирани сметища на територията на Община Чирпан.”
Събиране на оферти с обява: досие
Иванка Петрова / 16.04.2020 11:01

Договор

„Почистване на нерегламентирани сметища на територията на Община Чирпан.”
Събиране на оферти с обява: досие
Иванка Петрова / 08.04.2020 11:36

Протокол

 

„Почистване на нерегламентирани сметища на територията на Община Чирпан”
Събиране на оферти с обява: досие
Иванка Иванова / 06.03.2020 13:31

Обява за удължаване на срока за получаване на оферти.

 

„Почистване на нерегламентирани сметища на територията на Община Чирпан”.
Събиране на оферти с обява: досие
Иванка Иванова / 24.02.2020 16:46
Намерени са 4 записа