Досие №157 на процедура "Доставка на горива за автопарка на Община Чирпан за период от 2 години."
Доставка на горива за автопарка на Община Чирпан за период от 2 години.
Договаряне без предварително обявление: досие
Иванка Петрова / 16.04.2020 13:31

Обявление за възложена поръчка, Договор за борсово представителство, Борсов договор №214.

 

Доставка на горива за автопарка на Община Чирпан за период от 2 години
Договаряне без предварително обявление: досие
Иванка Петрова / 17.02.2020 15:21

Спецификация към договор за борсово посредничество.

 

Доставка на горива за автопарка на Община Чирпан за период от 2 години.
Договаряне без предварително обявление: досие
Иванка Петрова / 17.02.2020 15:07

Решение за откриване на процедура.

Намерени са 3 записа