Досие №156 на процедура "„Доставка чрез покупка на употребяван специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на Община Чирпан”"
„Доставка чрез покупка на употребяван специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на Община Чирпан”
Събиране на оферти с обява: досие
Иванка Иванова / 13.03.2020 10:51

Договор

„Доставка чрез покупка на употребяван специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на Община Чирпан”
Събиране на оферти с обява: досие
Иванка Иванова / 10.03.2020 14:15

Протокол

 

"Доставка чрез покупка на употребяван специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на Община Чирпан"
Събиране на оферти с обява: досие
Иванка Иванова / 28.02.2020 10:47

Обява за удължаване на срока за подаване на оферти.

"Доставка чрез покупка на употребяван специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на Община Чирпан"
Събиране на оферти с обява: досие
Иванка Петрова / 17.02.2020 14:41
Намерени са 4 записа