Досие №155 на процедура "„Доставка на нови съдове за събиране на отпадъци за нуждите на община Чирпан, по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Пластмасови кофи за отпадъци с вместимост 120л. Обособена позиция 2: Метални контейнери за смет тип “ракла” с обем 1100 л.” "
Доставка на нови съдове за събиране на отпадъци за нуждите на община Чирпан, по две обособени позиции
Събиране на оферти с обява: „Доставка на нови съдове за събиране на отпадъци за нуждите на община Чирпан, по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Пластмасови кофи за отпадъци с вместимост 120л. Обособена позиция 2: Метални контейнери за смет тип “ракла” с обем 1100 л.” досие
Иванка Иванова / 20.03.2020 18:22
"Доставка на нови съдове за събиране на отпадъци за нуждите на община Чирпан, по две обособени позиции: Обособено позиция 1: Доставка на пластмасови кофи за отпадъци с вместимост 120л. Обособена позиция 2: Доставка на метални контейнери за смет тип "ракла" с обем 1100л."
Събиране на оферти с обява: „Доставка на нови съдове за събиране на отпадъци за нуждите на община Чирпан, по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Пластмасови кофи за отпадъци с вместимост 120л. Обособена позиция 2: Метални контейнери за смет тип “ракла” с обем 1100 л.” досие
Иванка Петрова / 21.02.2020 08:55

Протокол

„Доставка на нови съдове за събиране на отпадъци за нуждите на община Чирпан, по две обособени позиции
Събиране на оферти с обява: „Доставка на нови съдове за събиране на отпадъци за нуждите на община Чирпан, по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Пластмасови кофи за отпадъци с вместимост 120л. Обособена позиция 2: Метални контейнери за смет тип “ракла” с обем 1100 л.” досие
Иванка Петрова / 06.02.2020 15:38
Намерени са 3 записа