Досие №154 на процедура " „Доставка на чрез покупка на течни горива безоловен бензин А-95Н и гориво за дизелови двигатели /евродизел/ за нуждите на служебните автомобили на Община Чирпан”"
"Достовка на чрез покупка на течни горива безоловен бензин А-95Н и гориво зо дизелови двигатели /евродизел/ за нуждите на служебните автомобили на Община Чирпан"
Открита процедура: досие
Иванка Иванова / 28.01.2020 13:29

Обявление за невъзложена поръчка.

„Доставка на чрез покупка на течни горива безоловен бензин А-95Н и гориво за дизелови двигатели /евродизел/ за нуждите на служебните автомобили на Община Чирпан”
Открита процедура: досие
Иванка Иванова / 27.01.2020 17:04

Решение за прекратяване на процедурата

„Доставка на чрез покупка на течни горива безоловен бензин А-95Н и гориво за дизелови двигатели /евродизел/ за нуждите на служебните автомобили на Община Чирпан”
Открита процедура: досие
Иванка Иванова / 24.01.2020 15:58

Информация за производство по обжалване.

 

„Доставка на чрез покупка на течни горива безоловен бензин А-95Н и гориво за дизелови двигатели /евродизел/ за нуждите на служебните автомобили на Община Чирпан”
Открита процедура: досие
Иванка Иванова / 13.01.2020 14:21

Съобщение за спиране на процедура, при поискана временна мярка.

 

Доставка чрез покупка на течни горива /безоловен бензин А-95Н/ и гориво за дизелови двигатели /евродизел/ за нуждите на служебните автомобили на Община Чирпан”
Открита процедура: досие
Иванка Петрова / 20.12.2019 09:20
Намерени са 5 записа