Община Чирпан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Публикувано на 31.07.2019 10:21 от Анастасия Дончева
Пазарни консултации "ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ЧИРПАН”

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ на основание чл.21, ал.2 от ЗОП и чл. 44, ал.1 от ЗОП, във връзка с подготовка за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ЧИРПАН”

Публикувано на 08.04.2019 11:58 от Анастасия Дончева
Пазарни консултации "ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ЧИРПАН”

Пазарни конлутации "ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ЧИРПАН” 

Публикувано на 01.04.2019 15:23 от Системен администратор
ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ на основание чл.21, ал.2 от ЗОП и чл. 44, ал.1 от ЗОП, във връзка с подготовка за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ЧИРПАН”

ПОКАНА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ
На основание чл.21, ал.2 от ЗОП и чл. 44, ал.1 от ЗОП, във връзка с подготовка за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ЧИРПАН”

Намерени са 3 записа