Община Чирпан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Номер в АОП: РД-09-133, открита на 12.03.2016 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ УТВЪРДЕНИТЕ ОБЩИНСКА, ОБЛАСТНА И РЕПУБЛИКАНСКА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА ЧИРПАН ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ”
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД-09-1040 във връзка с досие №71, открита на 16.12.2015 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Ремонт на общинска пътна мрежа, републиканска пътна мрежа в регулацията на гр.Чирпан и улична мрежа в гр.Чирпан и населените места в състава на Община Чирпан”
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: Досие № 71 РД-09-1040 , открита на 16.12.2015 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Ремонт наобщинска пътна мрежа и населените места в състава на Община Чирпан”
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД - 09 - 1040 във връзка с досие №71, открита на 16.12.2015 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Ремонт на общинска пътна мрежа, републиканска пътна мрежа в регулацията на гр.Чирпан и улична мрежа в гр.Чирпан и населените места в състава на Община Чирпан”
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Намерени са 4 записа