Община Чирпан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Номер в АОП: РД-09-342, открита на 02.07.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, детска ясла, училищни столове и домашен социален патронаж на територията на Община Чирпан по обособени позиции
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД-09-334, открита на 19.06.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената общинска транспортна схема от квотата на Община Чирпан: Чирпан - Осларка, Чирпан - Гита, Градска автобусна линия.
Вид: Пряко договаряне покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД - 09 - 280, открита на 30.05.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, детска ясла, училищни столове и домашен социален патронаж на територията на Община Чирпан по обособени позиции: Позиция 1- Доставка на мляко, млечни продукти, яйца; Позиция 2- Доставка на месо, месни продукти и риба; Позиция 3- Доставка на захар и захарни изделия ; Позиция 4- Доставка на други храни и подправки; Позиция 5- Доставка на хляб и хлебни изделия; Позиция 6- Доставка на плодове и зеленчуци; Позиция 7- Доставка на плодови и зеленчукови консерви.
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД - 09-270 във връзка с досие №71, открита на 21.05.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: "Ремонт на улична мрежа в гр. Чирпан."
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД - 09 - 254/16.05.2019г. във връзка с досие 71, открита на 16.05.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Ремонт на общинска пътна мрежа и населените места в състава на Община Чирпан
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД-09-248, открита на 14.05.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: РЕМОНТ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА ОТ ЗАПАДНАТА СТРАНА ПО УЛ.”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” О.Т.113 ДО О.Т. 150
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД - 09 - 242/10.05.2019г. във връзка с досие 71, открита на 10.05.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: "Ремонт на улична мрежа в гр. Чирпан."
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД-09-194, открита на 18.04.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска, областна и републиканска транспортни схеми от квотата на Община Чирпан по четири обособени позиции ”.
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: NEWS, открита на 01.04.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ на основание чл.21, ал.2 от ЗОП и чл. 44, ал.1 от ЗОП, във връзка с подготовка за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ЧИРПАН”
Вид: покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД - 09 - 91, открита на 21.02.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Упражняване на авторски надзор при строителството и реконструкцията на водопроводна мрежа, етап 1 съгласно Заповед № 6/06.10.2017 г. на гл. арх. на Община Чирпан за изменение на Разрешение за строеж № 89/07.12.2012 г.”
Вид: Пряко договаряне покажи допълнителна информация
1234567Намерени са 64 записа