Община Чирпан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Номер в АОП: РД-09-517, открита на 30.10.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР по проект „Определяне на изпълнител за строителството по обособени позиции: Обособена позиция 1 – „Ремонт на ул."Кочо Цветаров" от О.Т.573 до О.Т.597- Републикански път II-66, гр.Чирпан, обл. Стара Загора, Обособена позиция 2 “ Ремонт на ул."Фридрих Енгелс" от ул."Кочо Цветаров" до Републикански път II-66, гр.Чирпан, обл. Стара Загора
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД-09-518, открита на 30.10.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР по проект „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за обект: „Реконструкция на част от уличната мрежа на територията на гр. Чирпан Община Чирпан, обл.Стара Загора, обхващаща улици: ул. „Димитър Благоев“ от о.т.136 до о.т.285, ул. „Гео Милев“ от о.т.296 до о.т.283, ул. „Искра“ от о.т.773 до о.т.770, ул. „Прогрес“ от о.т. 752 до о.т.754, ул. „Антон Иванов“ от о.т.70 до о.т.78, ул. „Неделчо Николов“ от о.т.64 до о.т.150, ул. „Ернст Телман“ от о.т.565 до о.т.163“
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД - 09, открита на 04.10.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за обект: „Реконструкция на част от уличната мрежа на територията на гр. Чирпан, Община Чирпан, обл.Стара Загора, обхващаща улици: ул. „Димитър Благоев“ от о.т.136 до о.т.285, ул. „Гео Милев“ от о.т.296 до о.т.283, ул. „Искра“ от о.т.773 до о.т.770, ул. „Прогрес“ от о.т. 752 до о.т.754, ул. „Антон Иванов“ от о.т.70 до о.т.78, ул. „Неделчо Николов“ от о.т.64 до о.т.150, ул. „Ернст Телман“ от о.т.565 до о.т.163“.
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД - 09-451, открита на 18.09.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Зимно поддържане, снегопочистване, обработка с пясък на заледени участъци, осигуряване на проходимост при зимни условия на уличната мрежа на гр. Чирпан и общинската пътна мрежа на територията на община Чирпан.
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД - 09 - 393, открита на 20.08.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Ремонт на общинска пътна мрежа, републиканска пътна мрежа в регулацията на гр.Чирпан и улична мрежа в гр.Чирпан и населените места в състава на Община Чирпан”
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД - 09 - , открита на 28.06.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Ремонт на общинска пътна мрежа, републиканска пътна мрежа в регулацията на гр.Чирпан и улична мрежа в гр.Чирпан и населените места в състава на Община Чирпан”
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД - 09 - 258, открита на 04.06.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Определяне на изпълнител за строителството по обособени позиции:Обособена позиция 1 – „Ремонт на ул."Кочо Цветаров" от О.Т.573 до О.Т.597- Републикански път II-66, гр.Чирпан, обл. Стара Загора, Обособена позиция 2 “ Ремонт на ул."Фридрих Енгелс" от ул."Кочо Цветаров" до Републикански път II-66, гр.Чирпан, обл. Стара Загора”.
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД-09-245, открита на 25.05.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини,детска ясла, училищни столове и домашен социален патронаж на територията на община Чирпан по обособени позиции".
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД - 09 - 177, открита на 13.04.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Ремонт на тротоарна настилка от южната страна на бул. „Георги Димитров” от о.т. 113 до о.т.231”, гр. Чирпан
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД - 09 - 135, открита на 14.03.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Извършване на строително-монтажни работи на общински сгради” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Ремонт на сградата на кметство, с.Могилово, община Чирпан”; Обособена позиция 2: „Ремонт на сградата на общинска администрация, гр. Чирпан”; Обособена позиция 3: „Ремонт на сградата на Здравна служба с.Свобода, община Чирпан”
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
123456Намерени са 52 записа