Община Чирпан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Номер в АОП: РД - 09 - 582, открита на 14.11.2017 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на Община Чирпан”.
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД - 09 - 485, открита на 15.09.2017 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Зимно поддържане, снегопочистване, обработка с пясък на заледени участъци,осигуряване на проходимост при зимни условия на уличната мрежа на град Чирпан и четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Чирпан – 2017 г.- 2018 г.” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Зимно поддържане, снегопочистване, обработка с пясък на заледени участъци,осигуряване на проходимост при зимни условия на уличната мрежа на град Чирпан” Обособена позиция 2: "Зимно поддържане, снегопочистване, обработка с пясък на заледени участъци, осигуряване на проходимост при зимни условия на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Чирпан”
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД - 09 - 123, открита на 08.06.2017 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на Община Чирпан”.
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД-09-02, открита на 05.05.2017 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Доставки на хранителни продукти за нуждите на детски градини, детска ясла, училищни столове и домашен социален патронаж на територията на Община Чирпан по обособени позиции: Позиция 1 - Доставка на мляко, млечни продукти, яйца; Позиция 2 - Доставка на месо, месни продукти и риба; Позиция 3 - Доставка на захар и захарни изделия ; Позиция 4 - Доставка на други храни и подправки; Позиция 5 - Доставка на хляб и хлебни изделия; Позиция 6 - Доставка на плодове и зеленчуци; Позиция 7- Доставка на плодови и зеленчукови консерви”.
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД-09-195, открита на 12.04.2017 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Обява за организиране и провеждане на професионално обучение по проект "Красива България" на регистрирани в ДБТ безработни лица по специалност "Основни и довършителни работи", код по СППОО 5820801, за придобиване на първа квалификационна степен.
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД-09-188, открита на 07.04.2017 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „РЕМОНТ ДНЕВНА ДЕТСКА ЯСЛА"Д-Р ИВАН СОФКАРОВ", ГР.ЧИРПАН” по проект "Красива България"
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: рд-09-90, открита на 27.02.2017 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Извършване на строително-монтажни работи на общински сгради” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Ремонт на тоалетни в сграда Вътрешно отделение към „МБАЛ – Чирпан” ЕООД, община Чирпан”,Обособена позиция 2: „Ремонт на помещения на Здравна служба, с.Гита, община Чирпан”,Обособена позиция 3: „Ремонт на сградата на Здравна служба с.Спасово, община Чирпан”,Обособена позиция 4 : „Ремонт на сградата на Кметство с.Спасово, община Чирпан”,Обособена позиция 5 : „Ремонт на сградата с.Целина, община Чирпан”,Обособена позиция 6 : „Ремонт на общинска сграда – база ОП”Чистота”, община Чирпан”,Обособена позиция 7 : „Ремонт на помещения на лаборатория към „МБАЛ- Чирпан” ЕООД, община Чирпан”,Обособена позиция 8 : „Ремонт на помещения на ДГ „Слънце”, община Чирпан”
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: рд-, открита на 31.01.2017 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Доставка чрез покупка на течни горива /безоловен бензин А-95Н/ гориво за дизелови двигатели /евродизел/ за нуждите на служебните автомобили на Община Чирпан”
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 12-00-151, открита на 01.12.2016 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Експлоатационна поддръжка на улично осветление на територията на Община Чирпан през 2017г. "
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 12-00-146, открита на 10.11.2016 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Ремонт на мостово съоръжение с.Гита
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
1234Намерени са 39 записа