Община Чирпан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Номер в АОП: РД - 09 - 50, открита на 30.01.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Доставка чрез покупка на течни горива /безоловен бензин А-95Н/ и гориво за дизелови двигатели /евродизел/ за нуждите на служебните автомобили на Община Чирпан”
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД - 09 - 28, открита на 15.01.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: нови публикации „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ НА ПСОВ И ДОВЕЖДАЩИ КОЛЕКТОРИ В ГР. ЧИРПАН“
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД - 09 - 1, открита на 02.01.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: нови публикации „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Изграждане на ПСОВ и довеждащи колектори в гр. Чирпан“, по обособени позиции: обособена позиция № 1: „Организиране на събития, разпространение на публикации, доставка на информационни стикери, флаш памет и химикалки“; обособена позиция № 2: „Изработване и разпространение на информационни материали“, запазена на основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД - 09 - 630, открита на 11.12.2017 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Упражняване на независим надзор в процеса на проектиране и строителство на обект „Изграждане на ПСОВ и довеждащи колектори в гр. Чирпан”.
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД - 09 - 616, открита на 04.12.2017 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: нови публикации „Външна техническа помощ за управление на проект „Изграждане на ПСОВ и довеждащи колектори в гр. Чирпан”
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД - 09 - 582, открита на 14.11.2017 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на Община Чирпан”.
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД - 09 - 485, открита на 15.09.2017 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Зимно поддържане, снегопочистване, обработка с пясък на заледени участъци,осигуряване на проходимост при зимни условия на уличната мрежа на град Чирпан и четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Чирпан – 2017 г.- 2018 г.” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Зимно поддържане, снегопочистване, обработка с пясък на заледени участъци,осигуряване на проходимост при зимни условия на уличната мрежа на град Чирпан” Обособена позиция 2: "Зимно поддържане, снегопочистване, обработка с пясък на заледени участъци, осигуряване на проходимост при зимни условия на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Чирпан”
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД - 09 - 123, открита на 08.06.2017 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на Община Чирпан”.
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД-09-02, открита на 05.05.2017 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Доставки на хранителни продукти за нуждите на детски градини, детска ясла, училищни столове и домашен социален патронаж на територията на Община Чирпан по обособени позиции: Позиция 1 - Доставка на мляко, млечни продукти, яйца; Позиция 2 - Доставка на месо, месни продукти и риба; Позиция 3 - Доставка на захар и захарни изделия ; Позиция 4 - Доставка на други храни и подправки; Позиция 5 - Доставка на хляб и хлебни изделия; Позиция 6 - Доставка на плодове и зеленчуци; Позиция 7- Доставка на плодови и зеленчукови консерви”.
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД-09-195, открита на 12.04.2017 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Обява за организиране и провеждане на професионално обучение по проект "Красива България" на регистрирани в ДБТ безработни лица по специалност "Основни и довършителни работи", код по СППОО 5820801, за придобиване на първа квалификационна степен.
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
12345Намерени са 42 записа